Компилиране и тестване на приложението

Накрая компилираме кода. Ако има грешки, ги отстраняваме. Най-вероятната причина за грешка е несъответстващо име на някоя от контролите или ако сте написали кода на неправилно място.

Стартираме приложението и го тестваме. Въвеждаме различни данни, за да видим дали се държи коректно.

Ако имате проблеми с примерния проект по-горе, гледайте видеото в началото на тази глава. Там приложението е направено на живо стъпка по стъпка с много обяснения. Или питайте във форума на SoftUni: https://softuni.bg/forum.

results matching ""

    No results matching ""