Problem: * точка и правоъгълник – графично (GUI) приложение

Задачата, която си поставяме е да се разработи графично (GUI) приложение за визуализация на точка и правоъгълник. Приложението трябва да изглежда приблизително по следния начин:

От контролите вляво се задават координатите на два от ъглите на правоъгълник (десетични числа) и координатите на точка. Приложението визуализира графично правоъгълника и точката и изписва дали точката е вътре в правоъгълника (Inside), вън от него (Outside) или на някоя от стените му (Border). Приложението премества и мащабира координатите на правоъгълника и точката, за да бъдат максимално големи, но да се събират в полето за визуализация в дясната страна на приложението.

Внимание: това приложение е значително по-сложно от предходните графични приложения, които разработвахме до сега, защото изисква ползване на функции за чертане и нетривиални изчисления за преоразмеряване и преместване на правоъгълника и точката. Следват инструкции за изграждане на приложението стъпка по стъпка.

results matching ""

    No results matching ""