Проверяване за 0

Нека си създадем и инициализираме нужните за логиката и изчисленията променливи. В едната ще пазим резултата от изчисленията, а другата ще използваме за крайния изход на програмата.

Прочитайки внимателно условието разбираме, че има случаи, в които не трябва да правим никакви изчисления, а просто да изведем резултат.

Следователно първо може да проверим дали второто число е 0 (нула), както и дали операцията е деление или модулно деление, след което да инициализираме резултата.

Нека сложим резултата като стойност при инициализацията на output параметъра. По този начин може да направим само една проверка - дали е необходимо да преизчислим и заменим този резултат.

Спрямо това кой подход изберем, следващата ни проверка ще бъде или обикновен else или единичен if. В тялото на тази проверка, с допълнителни проверки за начина на изчисление на резултата спрямо подадения оператор, можем да разделим логиката спрямо структурата на очаквания резултат.

results matching ""

    No results matching ""