Printing the Result

Накрая ни остава да покажем изчисления резултат на конзолата:

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/509#2.

results matching ""

    No results matching ""