Изчисления

Нека си създадем и инициализираме нужните за логиката и изчисленията променливи.

Подобно на примера в предната задача, можем да инициализираме променливите с някои от изходните резултати - с цел спестяване на допълнително инициализиране.

Разглеждайки отново условието на задачата забелязваме, че основното разпределение за това къде ще почиваме се определя от стойността на подадения бюджет, т.е. основната ни логика се разделя на два случая:

  • Ако бюджетът е по-малък от дадена стойност.
  • Ако е по-малък от друга стойност, или е повече от дадена гранична стойност.

Спрямо това как си подредим логическата схема (в какъв ред ще обхождаме граничните стойности), ще имаме повече или по-малко проверки в условията. Помислете защо!

След това е необходимо да направим проверка за стойността на подадения сезон. Спрямо нея ще определим какъв процент от бюджета ще бъде похарчен, както и къде ще почива програмистът - в хотел или на къмпинг.

results matching ""

    No results matching ""