Printing the Result

Остава ни да покажем изчисления резултат на конзолата:

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/509#1.

results matching ""

    No results matching ""