Hints and Guidelines

Типично, както и при другите задачи, можем да разделим решението на няколко части: четене на входните данни, изчисления, отпечатване на резултата.

Processing the Input Data

Прочитайки внимателно условието разбираме, че очакваме два реда с входни данни. Първият параметър е реално число, за което е добре да изберем подходящ тип на променливата. За по-голяма точност в изчисленията ще се спрем на decimal като тип за бюджета, а за сезона - string.

Винаги преценявайте какъв **тип стойност** се подава при входните данни, както и към какъв тип трябва да бъдат конвертирани тези данни, за да работят правилно създадените от вас програмни конструкции!

Пример: Когато в задачата е необходимо да направите парични изчисления, използвайте decimal за по-голяма точност.

results matching ""

    No results matching ""