Hints and Guidelines

Задачата е абсолютно аналогична с предходната, само че започване с друга неутрална начална стойност.

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/510#5.

results matching ""

    No results matching ""