Добавяне на бутони

Сега трябва да сложим три бутона във формата и да променим имената и свойствата им, както е посочено по-долу:

results matching ""

    No results matching ""