Имплементация на идеята

Ето и примерна имплементация на описаната идея:

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/514#15.

results matching ""

    No results matching ""