Безкраен цикъл. Що е то?

Безкраен цикъл наричаме този цикъл, който повтаря безкрайно изпълнението на тялото си. При while и do-while циклите проверката за край е условен израз, който винаги връща true. Безкраен for възниква, когато липсва условие за край.

Ето как изглежда безкраен while цикъл:

А така изглежда безкраен for цикъл:

results matching ""

    No results matching ""