Example: числата от N до 1 в обратен ред

Да се напише програма, която отпечатва числата от n до 1 в обратен ред (стъпка -1). Например, ако n = 100, то резултатът ще е: 100, 99, 98, …, 3, 2, 1.

Можем да решим задачата по следния начин:

  • Четем числото n от входа на конзолата.
  • Създаваме for цикъл, като присвояваме int i = n .
  • Обръщаме условието на цикъла: i >= 1.
  • Дефинираме размера на стъпката: -1.
  • В тялото на цикъла отпечатваме стойността на текущата стъпка.

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/514#1.

results matching ""

    No results matching ""