Какво е try-catch?

Програмната конструкция try-catch служи за прихващане и обработка на изключения (грешки) по време на изпълнението на програмата.

В програмирането изключенията представляват уведомление за дадено събитие, което нарушава нормалната работа на една програма. Такива изключителни събития прекъсват изпълнението на програмата ни и тя търси кой да обработи настъпилата ситуация. Ако не намери, изключението се отпечатва на конзолата (програмата “гърми”). Ако намери, изключението се обработва и програмата продължава нормалното си изпълнение без да “гърми”. След малко ще видим как точно става това.

Когато настъпи изключение, се казва, че изключението е било "хвърлено" (throw exception). От там идва и изразът "улавям изключение" (catch exception).

results matching ""

    No results matching ""