Повторно тестване на приложението

Тестваме какво работи до момента като стартираме с [Ctrl+F5]:

  • Нова игра → бутонът за нова игра трябва да генерира ново игрално поле със случайно разположени плодове и експлозиви и да нулира точките на играча.
  • Стреляне отгоре → стрелянето отгоре трябва да премахва най-горният плод в уцелената колона или да предизвиква край на играта при динамит. Всъщност при край на играта все още нищо няма да се случва, защото в изгледа този случай още не се разглежда.
  • Стреляне отдолу → стрелянето отдолу трябва да премахва най-долния плод в уцелената колона или да прекратява играта при уцелване на динамит.

results matching ""

    No results matching ""