Визуализация на плодовете

Чертане на плодовете в Index.cshtml:

За да начертаем игралното поле с подовете, трябва да завъртим два вложени цикъла (за редовете и за колоните). Всеки ред се състои от 9 на брой картинки, всяка от които съдържа apple, banana или друг плод, или празно empty, или динамит dynamite. Картинките се чертаят като се отпечата HTML таг за вмъкване на картинка от вида на <img src="/images/apple.png" />. Девет картинки се подреждат една след друга на всеки от редовете, а след тях се преминава на нов ред с <br>. Това се повтаря три пъти за трите реда. Накрая се отпечатват точките на играча. Ето как изглежда кодът за чертане на игралното поле и точките:

Обърнете внимание на жълтите символи @ – те служат за превключване между езика C# и езика HTML и идват от Razor синтаксиса за рисуване на динамични уеб страници.

results matching ""

    No results matching ""