Попълване на рамката с код

Сега остава да разберем реда, в който ще се изписват двете събираеми на изхода на програмата. За целта ще направим вложено условие, което проверява кое от двете числа е по-голямото. При първия случай, ще стане по този начин:

Аналогично, ще допълним и другите два случая. Пълният код на проверките и изходът на програмата ще изглеждат така:

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/516#5.

results matching ""

    No results matching ""