Отпечатване на горната половина на диаманта

Започваме да рисуваме горната половина на диаманта. Ясно виждаме, че всеки ред започва с няколко празни места и *. Ако се вгледаме по-внимателно, ще забележим, че празните места са винаги равни на n - броя на реда (на първия ред са n-1, на втория - n-2 и т.н.) Ще започнем с това да нарисуваме броя празни места, както и първата звездичка. Нека не забравяме да използваме Console.Write(…) вместо Console.WriteLine(…), за да оставаме на същия ред. На края на реда пишем Console.WriteLine(…), за да преминем на нов ред. Забележете, че започваме да броим от 1, а не от 0. След това ще остане само да добавим няколко пъти -*, за да довършим реда.

Ето фрагмент от кода за начертаване на горната част на диаманта:

Остава да довършим всеки ред с нужния брой -* елементи. На всеки ред трябва да добавим i - 1 такива елемента (на първия 1-1 -> 0, на втория -> 1 и т.н.)

Ето и пълния код за начертаване на горната част на диаманта:

results matching ""

    No results matching ""