Problem: правоъгълник със звездички в центъра

Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло число n и чертае правоъгълник с размер n с две звездички в центъра, като в примерите по-долу.

Input

Входът е цяло число n в интервала [2 … 1000].

Output

На конзолата трябва да се отпечата правоъгълникът като в примерите.

Sample Input and Output

Input Output Input Output
2 %%%%
%**%
%%%%
3 %%%%%%
%    %
% ** %
%    %
%%%%%%
Input Output Input Output
4 %%%%%%%%
%      %
%  **  %
%      %
%%%%%%%%
5 %%%%%%%%%%
%        %
%        %
%   **   %
%        %
%        %
%%%%%%%%%%

results matching ""

    No results matching ""