Problem: точка във фигура

Да се напише програма, която проверява дали дадена точка (с координати x и y) е вътре или извън следната фигура:

Input

От конзолата се четат две цели числа (по едно на ред): x и y.

Всички входни числа са цели и в диапазона [-1000 … 1000].

Output

Да се отпечата на конзолата "in" или "out" – дали точката е вътре или извън фигурата (на контура е вътре).

Sample Input and Output

Input Output Input Output
8
-5
in 6
-3
in
Input Output Input Output
11
-5
out 11
2
out

results matching ""

    No results matching ""