Разпределяне на числата и отпечатване на резултите

За да разберем в коя от трите суми трябва да добавим числото, ще разделим поредния му номер на три и ще използваме остатъка. Ще използваме променливата i, която следи броя завъртания на цикъла, за да разберем на кое поред число сме. Когато остатъкът от i/3 е нула, това означава, че ще добавяме това число към първата сума, когато е 1 към втората и когато е 2 към третата.

Накрая, ще отпечатаме резултата на конзолата в изисквания формат.

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/516#6.

results matching ""

    No results matching ""