Финални щрихи

Условието е изпълнено с изключение случаите, в които нямаме нито една дума в подадения интервал. За да разберем дали сме намерили такава дума, можем просто да проверим дали низът result има началната си стойност (а именно празен низ), ако е така - отпечатваме No, иначе печатаме целия низ без последния интервал (използвайки метода .Trim()).

Testing in the Judge System

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/518#2.

results matching ""

    No results matching ""