Преброяване на кравите

Проверката за крави можем да направи по следния начин - първо проверяваме дали първата цифра от генерираното число съвпада с втората, третата или четвъртата цифра на секретното число. Примерна имплементация:

След това последователно проверяваме дали втората цифра от генерираното число съвпада с първата, третата или четвъртата цифра на секретното число, дали третата цифра от генерираното число съвпада с първата, втората или четвъртата цифра на секретното число и накрая проверяваме дали четвъртата цифра от генерираното число съвпада с първата, втората или третата цифра на секретното число.

results matching ""

    No results matching ""