Hints and Guidelines

Ще решим задачата на няколко стъпки:

  • Ще прочетем входните данни.
  • Ще генерираме всички възможни четирицифрени комбинации (кандидати за проверка).
  • За всяка генерирана комбинация ще изчислим колко бика и колко крави има в нея спрямо секретното число. При съвпадение с търсените бикове и крави, ще отпечатаме комбинацията.

results matching ""

    No results matching ""