Hints and Guidelines

Ще разделим решението на задачата на три основни части:

  • Обработка на входа.
  • Алгоритъм на решаване.
  • Форматиране на изхода.

Нека разгледаме всяка една част в детайли.

results matching ""

    No results matching ""