Четене на командите

Алгоритъмът за решаването на самата задача е праволинеен - продължаваме да четем команди от конзолата, докато не бъде подадена командата "mall.Exit". През това време обработваме всеки един знак (char) от всяка една команда спрямо правилата, указани в условието, и едновременно с това модифицираме парите, които Лина има, и съхраняваме броя на покупките.

Нека разгледаме първите два проблема пред нашия алгоритъм. Първият проблем засяга начина, по който можем да четем командите, докато не срещнем "mall.Exit". Решението, както видяхме по-горе, е да се използва while-цикъл. Вторият проблем е задачата да достъпим всеки един знак от подадената команда. Имайки предвид, че входните данни с командите представляват са от тип string, то най-лесният начин да достъпим всеки знак в тях е чрез foreach цикъл.

Ето как би изглеждало използване на два такива цикъла:

results matching ""

    No results matching ""