Накъде да продължим след тази книга?

С тази книга сте поставили стабилни основи, благодарение на които ще ви е лесно да продължите да се развивате като програмисти. Ако се чудите как да продължите развитието си, помислете за следните няколко възможности:

  • да учите за софтуерен инженер в SoftUni и да направите програмирането своя професия;
  • да продължите развитието си като програмист по свой собствен път, например чрез самообучение или с някакви онлайн уроци;
  • да си останете на ниво кодер, без да се занимавате с програмиране по-сериозно.

results matching ""

    No results matching ""