Приемен изпит в SoftUni

За да се запишете в SoftUni е нужно да се явите на приемен изпит по "Основи на програмирането" върху материала от тази книга. Ако решавате с лекота задачите от упражненията в книгата, значи сте готови за изпита. Обърнете внимание и на няколкото глави за подготовка за практически изпит по програмиране. Те ще ви дадат добра представа за трудността на изпита и за типовете задачи, които трябва да се научите да решавате.

Ако задачите от книгата и подготвителните примерни изпити ви затрудняват, значи имате нужда от още подготовка. Запишете се на безплатния курс по "Основи на програмирането" или преминете внимателно през книгата още веднъж отначало, без да пропускате да решавате задачите от всяка една учебна тема! Трябва да се научите да ги решавате с лекота, без да си помагате с насоките и примерните решения.

results matching ""

    No results matching ""