SoftUni за работещи и учащи другаде

На всички, които изкарат отличен резултат на приемния изпит в SoftUni и се запалят истински по програмирането и мечтаят да го направят своя професия, препоръчваме да се освободят от останалите си ангажименти и да отделят цялото си време, за да научат професията "софтуерен инженер" и да започнат да си изкарват хляба с нея.

  • За работещите това означава да си напуснат работата (и да вземат заем или да си свият финансовите разходи, за да изкарат с по-нисък доход 1-2 години до започване на работа по новата професия).
  • За учащите в традиционен университет това означава да си изместят силно фокуса към програмирането и практическите курсове в SoftUni, като намалят до минимум времето, което отделят за традиционния университет.
  • За безработните това е отличен шанс да вложат цялото си време, сили и енергия, за да придобият една перспективна, добре платена и много търсена професия, която ще им осигури високо качество на живот и дългосрочен просперитет.
  • За учениците от средните училища и гимназиите това означава да си сложат приоритет какво е по-важно за тяхното развитие: да учат практическо програмиране в SoftUni, което ще им даде професия и работа или да отделят цялото си внимание на традиционната образователна система или да съчетават умело и двете начинания. За съжаление, често пъти приоритетите се задават от родителите и за тези случаи нямаме решение.

На всички, които не могат да изкарат отличен резултат на приемния изпит в SoftUni препоръчваме да наблегнат върху по-доброто изучаване, разбиране и най-вече практикуване на учебния материал от настоящата книга. Ако не се справяте с лекота със задачите от тази книга, няма да се справяте и за напред при изучаването на програмирането и разработката на софтуер.

Не пропускайте основите на програмирането! В никакъв случай не трябва да взимате смели решения да напускате работата си или традиционния университет и да кроите велики планове за бъдещата си професия на софтуерен инженер, ако нямате отличен резултат на входния изпит в SoftUni! Той е мерило доколко ви се отдава програмирането, доколко ви харесва и доколко наистина сте мотивирани да го учите сериозно и да го работите след това години наред всеки ден с желание и наслада.

results matching ""

    No results matching ""