Problem: волейбол

Влади е студент, живее в София и си ходи от време на време до родния град. Той е много запален по волейбола, но е зает през работните дни и играе волейбол само през уикендите и в празничните дни. Влади играе в София всяка събота, когато не е на работа и не си пътува до родния град, както и в 2/3 от празничните дни. Той пътува до родния си град h пъти в годината, където играе волейбол със старите си приятели в неделя. Влади не е на работа 3/4 от уикендите, в които е в София. Отделно, през високосните години Влади играе с 15% повече волейбол от нормалното. Приемаме, че годината има точно 48 уикенда, подходящи за волейбол. Напишете програма, която изчислява колко пъти Влади е играл волейбол през годината. Закръглете резултата надолу до най-близкото цяло число (напр. 2.15 -> 2; 9.95 -> 9).

Входните данни се четат от конзолата:

  • Първият ред съдържа думата “leap” (високосна година) или “normal” (нормална година с 365 дни).
  • Вторият ред съдържа цялото число p – брой празници в годината (които не са събота или неделя).
  • Третият ред съдържа цялото число h – брой уикенди, в които Влади си пътува до родния град.

Sample Input and Output

Input Output Input Output
leap
5
2
45 normal
3
2
38
Input Output Input Output
normal
11
6
44 leap
0
1
41

results matching ""

    No results matching ""