Problem: коледна шапка

Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло число n и чертае коледна шапка с ширина 4 * n + 1 колони и височина 2 * n + 5 реда като в примерите по-долу.

Input Data

Входът се чете от конзолата – едно цяло число n в интервала [3 … 100].

Output Data

Да се отпечата на конзолата коледна шапка, точно както в примерите.

Sample Input and Output

Input Output
4 ......./|\.......
.......\|/.......
.......***.......
......*-*-*......
.....*--*--*.....
....*---*---*....
...*----*----*...
..*-----*-----*..
.*------*------*.
*-------*-------*
*****************
*.*.*.*.*.*.*.*.*
*****************
Input Output
7 ............./|\.............
.............\|/.............
.............***.............
............*-*-*............
...........*--*--*...........
..........*---*---*..........
.........*----*----*.........
........*-----*-----*........
.......*------*------*.......
......*-------*-------*......
.....*--------*--------*.....
....*---------*---------*....
...*----------*----------*...
..*-----------*-----------*..
.*------------*------------*.
*-------------*-------------*
*****************************
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
*****************************

results matching ""

    No results matching ""