Най-голям общ делител (НОД)

Преди да продължим към следващата задача, е необходимо да се запознаем с определението за най-голям общ делител (НОД).

Определение за НОД: най-голям общ делител на две естествени числа a и b е най-голямото число, което дели едновременно и a, и b без остатък. For Example: |a|b|НОД| |:---:|:---:|:---:| |24|16|8| |67|18|1| |12|24|12| |15|9|3| |10|10|10| |100|88|4|

results matching ""

    No results matching ""