Заключение

Ако сте прочели цялата книга и сте решили всички задачи от упражненията и сте стигнали до настоящото заключение, заслужавате поздравления! Вече сте направили първата стъпка от изучаването на професията на програмиста, но имате още доста дълъг път докато станете истински добри и превърнете писането на софтуер в своя професия.

Спомнете си за четирите основни групи умения, които всеки програмист трябва да притежава, за да работи своята професия:

  • Умение #1 – писане на програмен код (20% от уменията на програмиста) - покриват се до голяма степен от тази книга, но трябва да изучите още базови структури от данни, класове, обекти, функции, стрингове и други елементи от писането на код.
  • Умение #2 – алгоритмично мислене (30% от уменията на програмиста) - покриват се частично от тази книга и се развиват най-вече с решаване на голямо количество разнообразни алгоритмични задачи.
  • Умение #3 – фундаментални знания за професията (25% от уменията на програмиста) - усвояват се за няколко години с комбинация от учене и практикуване (четене на книги, гледане на видео уроци, посещаване на курсове и най-вече писане на разнообразни проекти от различни технологични области).
  • Умение #4 - езици за програмиране и софтуерни технологии (25% от уменията на програмиста) - усвояват се продължително време, с много практика, здраво четене и писане на проекти. Тези знания и умения бързо остаряват и трябва непрестанно да се актуализират. Добрите програмисти учат всеки ден нови технологии.

results matching ""

    No results matching ""