Problem: навреме за изпит

Студент трябва да отиде на изпит в определен час (например в 9:30 часа). Той идва в изпитната зала в даден час на пристигане (например 9:40). Счита се, че студентът е дошъл навреме, ако е пристигнал в часа на изпита или до половин час преди това. Ако е пристигнал по-рано повече от 30 минути, той е подранил. Ако е дошъл след часа на изпита, той е закъснял.

Напишете програма, която въвежда време на изпит и време на пристигане и отпечатва дали студентът е дошъл навреме, дали е подранил или е закъснял, както и с колко часа или минути е подранил или закъснял.

Input Data

От конзолата се четат четири цели числа (по едно на ред):

 • Първият ред съдържа час на изпита – цяло число от 0 до 23.
 • Вторият ред съдържа минута на изпита – цяло число от 0 до 59.
 • Третият ред съдържа час на пристигане – цяло число от 0 до 23.
 • Четвъртият ред съдържа минута на пристигане – цяло число от 0 до 59.

Output Data

На първия ред отпечатайте:

 • "Late", ако студентът пристига по-късно от часа на изпита.
 • "On time", ако студентът пристига точно в часа на изпита или до 30 минути по-рано.
 • "Early", ако студентът пристига повече от 30 минути преди часа на изпита.

Ако студентът пристига с поне минута разлика от часа на изпита, отпечатайте на следващия ред:

 • "mm minutes before the start" за идване по-рано с по-малко от час.
 • "hh:mm hours before the start" за подраняване с 1 час или повече. Минутите винаги печатайте с 2 цифри, например "1:05".
 • "mm minutes after the start" за закъснение под час.
 • "hh:mm hours after the start" за закъснение от 1 час или повече. Минутите винаги печатайте с 2 цифри, например "1:03".

Sample Input and Output

Input Output Input Output
9
30
9
50
Late
20 minutes after the start
16
00
15
00
Early
1:00 hours before the start
9
00
8
30
On time
30 minutes before the start
9
00
10
30
Late
1:30 hours after the start
14
00
13
55
On time
5 minutes before the start
11
30
8
12
Early
3:18 hours before the start
Input Output
10
00
10
00
On time
11
30
10
55
Early
35 minutes before the start
11
30
12
29
Late
59 minutes after the start

results matching ""

  No results matching ""